Home ข่าว บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังเปิดรับพนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กำลังเปิดรับพนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง

2 min read
0
5
37,006

บริษัท ซูมิโตโม รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด ในเครือ SRI GROUP เป็นบริษัทญี่ปุ่นตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง บนเนื้อที่ 440 ไร่ บริษัทเป็นผู้ผลิตยางรถยนต์ภายใต้เครื่องหมายการค้า DUNLOP ขณะนี้บริษัทมีพนักงานประมาณ 6,900 คน และกำลังเพิ่มการผลิต โดยมีแผนการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมากจึงมีความประสงค์จะรับพนักงานเพื่อเข้าร่วมงาน กับบริษัทฯ

 

สวัสดิการ

 • บริษัทมีรถรับส่ง
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • ค่ารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว
 • ประกันชีวิต เเละ ประกันอุบัติเหตุ
 • ค่าทันตกรรม
 • ค่าเช่าบ้าน
 • ค่าอาหาร
 • ค่ากะ
 • ค่าคลอดบุตร
 • ค่าแต่งงาน
 • เงินช่วยเหลืองานศพกรณีครอบครัวของพนักงานเสียชีวิต
 • เงินรางวัล Good Attendance ประจำปี
 • โบนัส 2 ครั้ง/ปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนฌาปนกิจศพ
 • ของขวัญวันเกิด
 • กิจกรรมกีฬาสี
 • งานเลี้ยงประจำปี และสวัสดิการอื่น ๆ

 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1. ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร (ช่างไฟฟ้า/เครื่องกล/เทคนิคการผลิต) อัตรา จำนวนมาก ต้องการด่วน!!

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 22 – 27 ปี
 • จบวุฒิ ปวส.สาขาไฟฟ้าและสาขา เครื่องกล
 • มีความรู้ด้านนิวเมติก , ด้านเครื่องจักร,ด้านระบบไฟฟ้า , ด้านเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม
 • มีความรู้ทางด้าน พลังงานไฟฟ้าและการควบคุมระบบไฟฟ้า
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • มีความรู้ในระบบ PLC (OMRON)
 • Preventive Maintenance all machine
 • สามารถเรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวิเคราะห์ปัญหาได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนนักศึกษาภาควิชาทหารมาแล้ว

สมัครตำแหน่งนี้ผ่าน jobthai คลิกตรงนี้

Email : mailto:[email protected]

 

2. QA Technician จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

 • อายุไม่เกิน 27 ปี
 • วุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า, เครื่องกล, อิเล็กทรอนิกส์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพ
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษพอสมควร
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Word / Excel / Power Point )
 • สุขภาพแข็งแรง เรียนรู้งานได้เร็ว มีความกระตือรือร้น มีความเป็นผู้นำ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และวิเคราะห์ปัญหาได้ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
 • ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ เรียนนักศึกษาภาควิชาทหารมาแล้ว

สมัครตำแหน่งนี้ผ่าน jobthai คลิกตรงนี้

Email : mailto:[email protected]

 

3.Senior Officer Production Planning จำนวน 2 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.) ทำแผนการผลิตประจำสัปดาห์

– ออกแบบและปรับปรุงแผนการผลิตรายสัปดาห์เพื่อรักษางบประมาณของบริษัท และสนับสนุนแผนการจัดส่งให้เพียงพอ

2.) ติดตามผลการดำเนินงานของแผนการผลิต

– ตรวจสอบผลการผลิตและวิเคราะห์หารือปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการกับส่วนที่ต้องแก้ไข

– ตรวจสอบการจัดส่งและพูดคุยกับฝ่ายโลจิสติกส์เพื่อสนับสนุนการจัดส่ง

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง
 • อายุระหว่าง 27 – 35 ปี
 • วุฒิระดับ ปริญญาตรี
 • ประสบการณ์ 5 – 10 ปี ด้านการวางแผนการผลิต

สมัครตำแหน่งนี้ผ่าน jobthai คลิกตรงนี้

Email : mailto:[email protected]

 

4.Engineer or Sr.Engineer Production จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.) จัดการและควบคุมการผลิตรายวัน เช่น คุณภาพความปลอดภัยและคุณภาพการผลิต การผลิตให้ได้ตามเป้าที่กำหนด

2.) จัดประชุมและแจ้งรายละเอียดข้อมูลข่าวสารประจำวันกับสมาชิกทุกคน

3.) วิเคราะห์ข้อมูลแบบ statically เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มกำลังการผลิต

4.) ประสานงานกับส่วนงานอื่น ๆ เพื่อวิเคราะห์และแก้ไขปัญหา

5.) รายงานผลไปยังผู้จัดการ

คุณสมบัติ

 • ชายหรือหญิง
 • อายุระหว่าง 25 – 30 ปี
 • วุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขา วิศวกรรม
 • ประสบการณ์ 1 – 5 ปี กับโรงงานอุตสาหกรรม

สมัครตำแหน่งนี้ผ่าน jobthai คลิกตรงนี้

Email : mailto:[email protected]

 

5.QA Staff (National Standards) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.)ให้การรับรองรายงานการทดสอบตามข้อกำหนดมาตรฐานแห่งชาติหรือของแต่ละประเทศ

2.)ติดต่อและประสานงานกับที่ปรึกษา ผู้รับรองและลูกค้า ในรายละเอียดของมาตรฐานแห่งชาติ

3.)มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและมีการติดตามผลเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชา

4.) ติดตามการดำเนินการแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดจากการตรวจสอบมาตรฐานแห่งชาติและวิธีสำหรับการปฏิบัติการแก้ไขข้อบกพร่อง (CAR)

5.) เข้าร่วมการประชุมกับผู้บังคับบัญชา เพื่อติดตามตารางเวลาของโครงการและทำรายงานผลเป็นหน่วยนาที

6.) ดูแลระบบงานและติดตามความก้าวหน้าของโปรเจ็คและรายงานความไม่สอดคล้องหรือความไม่สอดคล้องที่อาจเกิดขึ้นให้กับผู้บังคับบัญชา

7.) ให้ความร่วมมือกับกลุ่ม SRI เกี่ยวกับกฎและระเบียบมาตรฐาน

คุณสมบัติ

 • หญิงอายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป
 • วุฒิระดับ ปริญญาตรี จากทุกสาขา
 • ประสบการณ์ 0 – 3 ปี ด้าน QA,QC ในระบบการผลิต
 • มีความรู้เกี่ยวกับ ISO9001:2000, TS16949, ISO14001
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ (Microsoft office)
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี
 • TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป

สมัครตำแหน่งนี้ผ่าน jobthai คลิกตรงนี้

Email : mailto:[email protected]

***ต้องส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***

 

6.Senior Officer or OfficerTraining จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

1.) การออกแบบ Road map การฝึกอบรมตามความต้องการของงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

2.) ออกแบบและกำหนดการฝึกอบรมและการพัฒนา ให้เป็นแบบมาตรฐาน ต้องออกแบบให้เป็นมิตรกับผู้ฝึกอบรม และช่วยเพิ่มผลลัพท์ได้ดี

3.) วิเคราะห์ปัญหารวมทั้งเทคนิควิธีการเพื่อระบุสาเหตุและวางแผนการแก้ไข

 

คุณสมบัติ

 • ชาย/หญิงอายุตั้งแต่ 28-35 ปี
 • วุฒิระดับ ปริญญาตรี สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์, จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์กร, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HRD, Activity and Training 8 ปีขึ้นไป
 • สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ มีทักษะการสื่อสารที่ดี และมีวิจารณญาณในเชิงบวก
 • มีทักษะการพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี

สมัครตำแหน่งนี้ผ่าน jobthai คลิกตรงนี้

Email : mailto:[email protected]

***ต้องส่งเรซูเม่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น***

Facebook Comments
Loading...
Load More Related Articles
Load More By เพจนี้ มีให้แชร์
Load More In ข่าว

Check Also

เตรียมตัวรับทรัพย์ 4 ราศี ดวงมาแรงรับสงกรานต์ จะมีโชคลาภต้อนรับปีใหม่ไทย

ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเข้าไปทุกที หลายคนคงเตรี … …