Home การเกษตร บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ลองนำไปปรับใช้ไม่มียากจนแน่นอน

บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง ลองนำไปปรับใช้ไม่มียากจนแน่นอน

1 min read
0
1
6,425

หลายคนมักได้ยินคำว่าพอเพียงบ่อยๆ อย่างเช่น เศษฐกิจพอเพียง เกษตรแบบพอเพียง เมื่อพูดถึงทฤษฎีเศรษฐกิจแบบพอเพียง หลายคนคิดว่ามันคือการต้องอยู่แบบประหยัด อดออม ไม่ใช้จ่ายเงิน ใช้อย่างจำกัด ซึ่งอาจจะถูกแต่ ไม่ใช่ทั้งหมด ความหมายจริงๆ ของคำว่าพอเพียงคือ “การรู้จักตัวเอง ใช้จ่ายได้เท่าที่ตัวเองมี ฟุ่มเฟือยได้ แต่ต้องมีเหลือเก็บ” ไม่ใช้อยากได้อยากมี จนไปกู้หนี้ยืมสินมา สุดท้ายเป็นหนี้จ่ายคืนไม่ไหว ก็ต้องทนแบกภาระการเงินไม่ได้เติบโตสักที

“ทฤษฏีบันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง” เป็นแนวทางที่ใช้ลำดับขั้นเพื่อเดินตามไปทีละขั้น ค่อยๆ ก้าวไปแบบยั้งยืนและมั่นคง ซึ่งหากใครทำตามได้ รับรองว่าไม่มีจนแน่นอน โดยแต่ละขั้นจะมีดังนี้

ขั้นที่ 1-4 เป็นขั้นพื้นฐานของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย

ขั้นที่ 1 พอกิน

พื้้นฐานของมนุษย์ทั่วไปบนโลกเลยคือปัจจัย 4 และในปัจจัยเหล่านั้นการกิน ถือเป็นเรื่องสำคัญ อยากให้เกษตรกรให้ความสำคัญข้อนี้เป็นอันดับแรก โดยให้คิดว่าจะทำอย่างไรให้เรามีกินได้ตลอดทั้งปีโดยไม่อดอยาก ให้ความสำคัญกับข้าวปลาอาหารก่อนเงินตรา โดยให้หาวิธีว่าจะทำอย่างไรให้อยู่ได้โดยไม่ใช้เงินในส่วนของข้าวปลาอาหาร หรืออาจจะค่อยๆ ปรับจากใช้น้อยลงจนไม่ใช้เลย

ขั้นที่ 2-4 พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น

พอใช้ พออยู่ พอร่มเย็น เกิดขึ้นได้พร้อมกัน ด้วยคำตอบเดียวคือ “ปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” ซึ่งป่า 3 อย่างจะให้ทั้ง อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สมุนไพรสำหรับรักษาโรค ทั้งโรคคน โรคพืช โรคสัตว์ ให้ไม้สำหรับทำบ้านพักที่อยู่อาศัย และให้ความร่มเย็นกับบ้าน กับชุมชน กับโลกใบนี้ ซึ่งเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไทย ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ปัญหาได้จริง และยังสามารถย้อนกลับไปแก้ไขปัญหาหนี้สินซึ่งสะสมพอกพูนจากการทำ เกษตรเชิงเดี่ยว ปัญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากร ปัญหาความขาดแคลนนำ ภัยแล้ง ทั้งหมดล้วนแก้ไขได้จากแนวคิดป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

ขั้นที่ 5-9 เป็นขั้นก้าวหน้าของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบไปด้วย

ขั้นที่ 5-6 บุญและทาน

เป็นการสร้างสัมพันธ์กันในชุมชน โดยไม่เกี่ยวกับการค้าขาย แต่เป็นการให้ทาน แบ่งปันกัน อาจจะเป็นการบริจาคสิ่งของให้กับคนที่ยากไร้ หรือการเข้าวัดทำบุญฟังธรรม เพื่อฝึก ลด ละ กิเลสจากจิตใจของเรา รู้จักเป็นผู้แบ่งปันไม่ตระนี่จนเกินไป และยังเป็นการสร้างชุมชนให้น่าอยู่ขึ้นอีกด้วย

ขั้นที่ 7 เก็บรักษา

เป็นขั้นที่ให้รู้จักพึ่งพาตัวเอง พอเหลือทำบุญ ทำทาน ก็ต้องรู้จักเก็บรักษาไว้ด้วย ซึ่งเป็นการตั้งอยู่บนความไม่ประมาท ได้เก็บไว้ใช้ยามฉุกเฉินจำเป็น โดยยึดแนวทางตามวิถีชีวิตชาวนาสมัยก่อนซึ่งเก็บรักษาข้าวไว้ในยุ้งฉางเพื่อ ให้พอมีกินข้ามปี คัดเลือกและเก็บรักษา “ข้าวพันธุ์” ไว้สำหรับเป็นพันธุ์ข้าวในปีต่อไป ซึ่งผิดกับวิถีชาวนาในปัจจุบันที่ใช้วิธีการขายข้าวทั้งหมด แล้วนำเเงินที่ขายได้ไปซื้อพันธุ์ข้าวเพื่อปลูกในปีต่อไป ส่งผลให้เกิดการขาดความมั่นคงและเปรียบเสมือนการใช้ชีวิตอยู่บนเส้นทางสาย ความประมาท เพราะหากเกิดภัยแล้ง น้ำท่วม ผลผลิตไม่ได้ตามที่ตั้งใจไว้ ย่อมหมายถึงปัญหาหนี้สินและการขาดแคลนพันธุ์ข้าวสำหรับปลูกในปีต่อไป

ขั้นที่ 8 ขาย

การค้าขายสามารถทำได้ แต่ทำภายใต้การรู้จักตนเอง รู้จักพอประมาณ และทำไปตามลำดับ โดยของที่ขาย คือ ของที่เหลือจากทุกขั้นแล้วจึงนำมาขาย เช่น ทำนาอินทรีย์ ปลูกข้าวปลอดสารเคมี ไม่ทำลายธรรมชาติ ได้ผลผลิตเก็บไว้พอกิน เก็บไว้ทำพันธุ์ ทำบุญ ทำทาน แล้วจึงนำมาขายด้วยความรู้สึกของการ “ให้” อยากที่จะให้สิ่งดีๆ ที่เราปลูกเอง เผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆ ได้รับสิ่งดีๆ นั้นๆ ด้วย
การค้าขายตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นการค้าที่มองกลับด้าน “เพราะรักคุณจึงอยากให้คุณได้รับในสิ่งดีๆ” พอเพียงเพื่ออุ้มชู เผื่อแผ่ แบ่งปัน ไปด้วยกัน

ขั้นที่ 9 เครือข่าย เกษตรโยธิน

คือการสร้างกองกำลังเกษตรโยธิน หรือการสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงทั้งประเทศ เพื่อขยายผลความ สำเร็จตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง สู่การปฏิวัติแนวคิด และวิถีการดำเนินชีวิตของคนในสังคม ในชุมชน เพื่อการแก้ปัญหาวิกฤต ๔ ประการ อันได้แก่ วิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ (Environmental Crisis) วิกฤตการณ์โรคระบาดทั้งในคน สัตว์ พืช (Epidemic Crisis) วิกฤตเศรษฐกิจ ข้าวยากหมากแพง (Economic Crisis) วิกฤตความขัดแย้งทางสังคม/สงคราม (Political/Social Crisis)

ไม่จำเป็นต้องทำตามขั้นตอนแบบเป๊ะๆ ก็ได้ลองปรับใช้แต่ละขั้นตอนดูได้ แต่สิ่งสำคัญที่ต้องทำคือขั้นพื้นฐาน หากมีมีรากฐานที่ดี เราจะทำอะไรก็ง่ายขึ้นเยอะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : vetherporpeanglife

———-

บทความที่ได้จัดทำขึ้นมานั้น มีจุดประสงค์เพื่อแบ่งปันความรู้ สาระ ความบันเทิง เรื่องราวกระแสโซเชียวที่มาแรงในขณะนั้น และความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาณประกอบในการอ่าน หากมีบทความใดให้ข้อมูลผิดพลาดหรือไม่ได้อ้างอิงข้อมูล ทางผู้จัดทำขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

สามารถติดต่อเพื่อแก้ไขหรือขอให้ลบบทความได้ที่เพจ : เพจนี้ มีให้แชร์

Facebook Comments
Loading...
Load More Related Articles
Load More By เพจนี้ มีให้แชร์
Load More In การเกษตร

Check Also

เตรียมตัวรับทรัพย์ 4 ราศี ดวงมาแรงรับสงกรานต์ จะมีโชคลาภต้อนรับปีใหม่ไทย

ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเข้าไปทุกที หลายคนคงเตรี … …