Home ข่าว มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ (นิคมฯ อมตะ) เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง

มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ (นิคมฯ อมตะ) เปิดรับสมัครพนักงานเพิ่มหลายตำแหน่ง

8 min read
0
2
11,934

บริษัท มิตซูบิชิ เทอร์โบชาร์จเจอร์ เอเซีย จำกัด เป็นบริษัทสาขาของ บริษัท มิตซูบิชิ เฮฟวี่ อินตัสตรี่ จำกัด ในประเทศญี่ปุ่น บริษัทตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร เฟส 8 ก่อตั้งบนพื้นที่ 92 ไร่ ซึ่งเป็นผู้ผลิต เทอร์โบชาร์จเจอร์ ที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย ในอัตราการผลิตที่ 2.5 ล้านยูนิตต่อปี

สวัสดิการ

 • ค่าอาหารกลางวัน
 • ค่าอาหารช่วงโอที
 • ค่ากะ
 • รถรับ-ส่ง
 • ฟรียูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน
 • เงินช่วยเหลือค่าที่อยู่อาศัย
 • ค่ารักษาพยาบาลพนักงานและครอบครัว
 • ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
 • เงินช่วยเหลืองานมงคลสมรส
 • เงินช่วยเหลืองานบำเพ็ญกุศลศพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • โบนัสประจำปี
 • ท่องเที่ยวประจำปี
 • งานเลี้ยงประจำปี และอื่นๆ

ตำแหน่งที่เปิดรับ

1.หัวหน้าทีมฝ่ายผลิต (Production Team Leader) จำนวน 2 อัตรา รับสมัครด่วนมาก!!

รายละเอียดของงาน

 • จัดเตรียมและตรวจสอบ กำลังพล, เครื่องจักรและอุปกรณ์ก่อนเริ่มการผลิต
 • ควบคุมกระบวนการผลิต, คุณภาพของการผลิต, การใช้อุปกรณ์สิ้นเปลืองต่างๆภายในแผนก
 • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต
 • ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบของบริษัท
 • อบรมพนักงานใหม่ก่อนส่งเข้าสายการผลิต
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
 • มีความสามารถด้านกิจกรรม TPM และ Kaizen

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชาย, อายุ 28-38 ปี
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขา เครื่องกล, เทคโนโลยีการผลิต หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์เป็นหัวหน้างานอย่างน้อย 3 ปี ในส่วนงานผลิต (Machining line หรือ Assembly line)
 • เคยผ่านงานในระบบตัวต่อตัว (One Price Flow) มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • เคยผ่านงานกับอุตสาหกรรมยานยนต์มาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถด้านระบบคุณภาพ (ISO/TS 16949)
 • สามารถปฏิบัติงานเป็นทีมได้
 • มีทักษะการเป็นผู้นำ สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

2.Project Engineer (New Model) จำนวน 4 อัตรา

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบในการแก้ปัญหาทางด้านเทคนิคและความสัมพันธ์ของเทอร์โบชาร์จเจอร์และข้อกำหนดของแต่ละส่วนควบคุมแผนภูมิผลลัพธ์ของ BOM วาด drawing และ Organize APQP activities

1.) ยืนยันและแจ้งข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับเรื่องทางเทคนิคทั้งหมดจากบริษัทใหญ่ (MHI in Japan) หรือ ลูกค้า

2.) อธิบายความสัมพันธ์ของ Drawing ข้อกำหนด และแจ้งไปยังตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

3.) รับข้อกำหนดล่าสุดจากบริษัทใหญ่ (MHI in Japan) และแจกจ่ายไปยังส่วนงานที่จำเป็น

4.) รับใบสั่งงานการ drawing และวิศวกรรมล่าสุดจากบริษัทใหญ่ (MHI in Japan) และแจกจ่ายไปยังส่วนงานที่จำเป็น

5.) เข้าร่วมกิจกรรมการวางแผนคุณภาพผลิตภัณฑ์ล่วงหน้า(APQP) ทั้งหมด (ทั้งภายในและภายนอก) และตรวจสอบคะแนน

6.) เก็บตารางเวลาสำหรับโครงการ New Model ตั้งแต่ได้รับ requirement และ specification จากลูกค้าจนกว่าจะส่งผลิตภัณฑ์ตัวอย่างไปยังลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 24 – 28 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล, อุตสาหการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีเกี่ยวกับ New Model Engineer, Project Engineer หรือ PE Engineer ในการผลิตยานยนต์
 • สามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ดีเช่น AutoCAD (2D, 3D) และ CATIA, Microsoft Office
 • สามารถพูด อ่านและเขียนเป็นภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

3.Document Control Officer จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ลงทะเบียนเอกสารของฝ่ายผลิต
 • บรรจุจัดเก็บแจกแจงและบันทึกเอกสารทั้งหมด
 • ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาในการควบคุมเอกสารเพื่อการจัดเก็บ
 • รายงานการสนับสนุนตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารในฝ่ายผลิต
 • สนับสนุนกิจกรรมทั้งหมดเกี่ยวกับคุณภาพเอกสารในฝ่ายผลิต
 • ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องในเรื่องปัญหาการควบคุมเอกสาร

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีในด้าน document control center หรือ production clerk
 • มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office)
 • ประสานงานและสื่อสารได้ดี
 • สามารถพูด อ่านและเขียนเป็นภาษาอังกฤษในระดับปานกลาง

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

4.Planning Engineer จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • วางแผนการใช้วัสดุ
 • ออกใบขอเสนอซื้อ
 • ติดตามข้อมูล / ชิ้นส่วนที่เข้ามา
 • วางแผนผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 24 – 26 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการวางแผนการผลิตและการควบคุมวัสดุอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับองค์ประกอบ การใช้งาน และรู้วิธีที่จะนำคอมพิวเตอร์ไปใช้ในงาน ต่างๆ

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

5.BOI Senior Officer จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการ BOI เกี่ยวกับกระบวนการที่จำเป็นทั้งหมด ตามที่กำหนดไว้ในกฎระเบียบและข้อบังคับของ BOI
 • ประสานงานและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ BOI, IC สำหรับกระบวนการ BOI
 • ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการ BOI
 • รับผิดชอบด้านกระบวนการศุลกากร (ส่งออก) ภายใต้สิทธิประโยชน์ BOI
 • ประสานงานและสนับสนุนสิทธิประโยชนของฝ่ายผลิตและจัดจำหน่าย
 • ประสานงานและติดต่อสำนักงานอื่น ๆ (DFT, Customs, etc. )

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 32 – 38 ปี
 • ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ, การตลาดหรืออื่น ๆ
 • มีประสบการณ์ในการทำ BOI & FTA และการส่งออกอย่างน้อย 5 ปี
 • หากมีความรู้ในกระบวนการและระเบียบข้อบังคับ BOI, customs clearance ด้านการผลิต จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความร่วมมือที่ดี มีจิตใจด้านบริการ สามารถวิเคราะห์และการทำงานเป็นทีม
 • ความรู้ทางคอมพิวเตอร์ใน Ms-Office
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

6.TPM Coordinator จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

เพื่อผลักดันให้กิจกรรมของ TPM บรรลุตามวัตถุประสงค์ของ บริษัท ตามแผนแม่บท TPM โดยการประสานงานกับเจ้าหน้าหลักและที่ปรึกษาของ TPM รวมถึงการควบคุมงบประมาณของ TPM

 • ประสานงานกับที่ปรึกษาด้าน TPM เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมของ TPM และส่งเสริมโครงการ TPM ทั่วทั้งบริษัท เพื่อให้บรรลุตามแผนที่วางไว้
 • ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ และผลักดันกิจกรรม TPM ข้ามบริษัท
 • ฝึกและฝึกอบรมทีมและบุคคลในวิธีการ TPM
 • อำนวยความสะดวกให้กับกิจกรรมทั้งหมดของ TPM รวมถึงแผนงบประมาณ TPM
 • วาง Roadmap TPM ของ บริษัท วางแผนแผนแม่บทและการใช้ TPM ทั่วทั้งบริษัท
 • ทำหน้าที่เป็นจุดติดต่อหลักสำหรับการสอบถามและการสื่อสารของ TPM
 • จัดทำรายงานให้กับผู้บริหารระดับสูง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 33 – 40 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 10 ปีในอุตสาหกรรมการผลิตยานยนต์
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในการประสานงานและการใช้ TPM
 • มีทักษะในการติดต่อประสานงาน ทักษะการจัดองค์กร และจัดลำดับความสำคัญ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (ต้องใช้ติดต่อสื่อสารกับทางญี่ปุ่น)

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

7.วิศกรฝ่ายจัดซื้อ Purchasing Engineer (Supplier Development) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมและติดตามการร้องขอการเปลี่ยนแปลงกระบวนการ (PCR) ของฝ่ายผลิต เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ตรวจสอบความสามารถของฝ่ายผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตของบริษัทและตรวจสอบที่ไซด์การผลิต
 • ควบคุมกิจกรรม VA / VE และให้ความร่วมมือกับฝ่ายการผลิตและส่วนภายใน
 • ติดตามการปรับปรุงคุณภาพของฝ่ายผลิต
 • สนับสนุนโครงการใหม่

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 24 – 30 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ในการทำงานด้าน Purchasing Engineer, QA / QC Engineer หรือ New Project / New Model Engineer  2 ปีขึ้นไปในด้านยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ความเข้าใจในเครื่องมือหลัก: PPAP / APQP / FMEA / SPC การวิเคราะห์ต้นทุนการควบคุมโครงการ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี และสามารถนำเครื่องมือคอมพิวเตอร์มาใช้ในกระบวนการพัฒนาฝ่ายผลิตได้
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันสูง
 • มีทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการแก้ปัญหา
 • หากมีความคุ้นเคยเกี่ยวกับ IATF16949 และ European standard จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

8.ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

Assembly Line 1 ตำแหน่ง
Machining Line 1 ตำแหน่ง

 • รับผิดชอบในการจัดการการผลิตทั้งหมด และติดตามคุณภาพในระบบการสั่งซื้อจนถึงการส่งมอบ เพื่อให้ได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าในด้านคุณภาพ ต้นทุน และการจัดส่ง
 • ควบคุมและจัดการสายการผลิตเกี่ยวกับกำลังคน, ผลผลิต, ความบกพร่อง, และอุปกรณ์วัดผล
 • ปรับปรุงสายการผลิตเพื่อเพิ่มผลการผลิต กรณีที่ผลการผลิตลดลง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 34 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรเครื่องกล หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตในธุรกิจผลิตรถยนต์อย่างน้อย 8 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลทีมงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 5 ปี
 • มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการผลิต เทคนิคการผลิต และอุปกรณ์เครื่องมือ
 • มีความรู้ในแนวคิดการผลิตแบบ Lean, ISO / TS 16949, Kaizen และ TPM
 • มีทักษะการแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ที่ยอดเยี่ยม
 • สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

9.Production Store Group Leader จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบการวางแผนและการควบคุมสินค้าคงคลังที่ได้รับและจัดส่งเพื่อสนับสนุน Product

 • จัดการการรับสินค้าคงคลัง การเก็บรักษา การส่งออก part และเครื่องมือบำรุงรักษา
 • จัดการและควบคุมสถานที่เก็บของ
 • ใช้พื้นที่จัดเก็บให้คุ้มค่าที่สุด
 • รายงานการใช้สินค้าและสินค้าคงคลังในมือ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศชายอายุ 30 – 40 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมคลังสินค้า หรือฝ่ายคลังสินค้าในโรงงานอุตสาหกรรม (หากเป็นอุตสาหกรรมยานยนต์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลอย่างน้อย 2 ปี
 • มีความรู้ในโปรแกรม WMS และการควบคุมสินค้าคงคลัง
 • มีประสบการณ์ใน AS400, BPCS System หรือซอฟต์แวร์สินค้าคงคลังจะได้รับการพิจารณ์เป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการประสานงาน การบริหารเวลา และแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

10.QC Manager จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

QC Manager (1 ตำแหน่ง)
หน้าที่รับผิดชอบในการผลักดันคุณภาพและดูแลรักษาคุณภาพของบริษัทให้มั่นคง ทั้งทางด้านระบบคุณภาพและคุณภาพของผลิตภัณฑ์สำหรับโรงงานผู้ผลิต, โรงงาน MTA

 • จัดการและควบคุมทีม “In-house quality and supplier quality”
 • บริหารงบประมาณ กำลังคน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว รวมถึง KPI และแผนปฏิบัติการ
 • ตั้งส่วนงาน KPI และพลักดันทีมให้บรรลุเป้าประสงค์
 • เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรเพื่อให้บรรลุถึงการใช้ต้นทุนที่มีคุณภาพและวัตถุประสงค์ทางการเงิน
 • วางแผนและควบคุมงบประมาณของส่วนควบคุมคุณภาพ
 • เป็นผู้นำทีม quality (QC) ในการรักษาและปรับปรุงระดับคุณภาพของ MTA product
 • เป็นผู้นำในการผลัดดันให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของส่วนภายในและส่วนการผลิต
 • การมอบหมายงานพิเศษเพื่อสนับสนุนนโยบายการจัดการ MTA

QC Assistant Manager (1 ตำแหน่ง)

 • กำหนดระบบคุณภาพและจัดระเบียบในเฟตการผลิต
 • จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กรรวมถึงการติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน
 • สนับสนุนและผลักดันทีมเพื่อปรับปรุงคุณภาพภายในองค์กร
 • สนับสนุนกลุ่มปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานราบรื่น
 • ผลักดันทีมงานเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ปัญหาด้านคุณภาพเกิดขึ้นที่โรงงานของลูกค้าและภายในองค์กร
 • วางแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 38 – 41 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปีในการกำกับดูแลในระดับตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการ
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมคุณภาพคุณภาพฝ่ายผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีความรู้เกี่ยวกับการ drawing GD & T เครื่องมือหลัก (APQP แผนควบคุม PPAP FMEA SPC และ MSA)
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน ทักษะการแก้ปัญหาที่ยอดเยี่ยม และทักษะการคิดอย่างเป็นระบบ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

11.QA Assistant Manager (Customer & Warranty) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของลูกค้ารวมถึงการตรวจสอบผลงานเป็นประจำทุกเดือน

 • สนับสนุนกระบวนการพัฒนาโปรแกรมใหม่ในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์และการอนุมัติจากลูกค้า
 • Warranty claim & line functional claim analysis
 • สรุปสถานะและแนวทางในการ warranty claim
 • สนับสนุนกลุ่มปฏิบัติการเพื่อให้การทำงานราบรื่น
 • วางแผนการพัฒนาศักยภาพของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • สนับสนุนและผลักดันทีมเพื่อสร้างความเข้มแข็งในการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดปัญหาด้านคุณภาพเกิดขึ้นที่โรงงานของลูกค้าและภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 34 – 39 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส. หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรม
 • มีประสบการณ์ด้าน QA ในการผลิตอย่างน้อย 10 ปี
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในระดับหัวหน้างานด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมยานยนต์
 • มีประสบการณ์ในการ warranty claim
 • มีประสบการณ์ด้านเครื่องยนต์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความรู้ด้านการตรวจวัด GD & T และอุปกรณ์วัด
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

12.Safety and Environment Assistant Manager จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ใช้กฎระเบียบด้านความปลอดภัยหรือมาตรฐานและสภาพแวดล้อมสำหรับสถานที่ทำงาน
 • ดำเนินการประเมินความเสี่ยงและใช้ ISO14001
 • เสนอและบริหารแผนลดจำนวนผู้บาดเจ็บและอุบัติเหตุ ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสภาพแวดล้อมโดยการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะสร้างการสูญเสียเป็นศูนย์
 • ควบคุมทุกประเด็นที่เกี่ยวกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อมกับความปลอดภัย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดทางกฎหมายและข้อกำหนดของบริษัท
 • เสนอทางเลือกด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย ให้ครบถ้วนในการจัดการการเปลี่ยนแปลง
 • ติดตามความเสี่ยงของการสูญเสียทรัพย์สินโดยการบังคับใช้มาตรฐานและนโยบายต่างๆ
  สร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยโดยการสร้างระบบการฝึกอบรมที่เหมาะสม
 • ควบคุมไซต์ให้เหมาะสมในแง่ของการเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
 • ทำการควบคุมและสรุปด้านความปลอดภัย และจัดทำงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 33-38 ปี
 • จบการศึกษาระดับปวส. สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 10 ปีในด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัยในอุตสาหกรรมการผลิต
 • มีประสบการณ์ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยระดับหัวหน้างาน อย่างน้อย 5 ปี
 • มีทักษะในการเป็นผู้นำและมีทักษะในการนำเสนอ
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

13.Finance and Accounting Assistant Manager (Cost Accounting) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ต้นทุนการผลิตที่อิงกับระบบ ERP (BPCS)
 • การวิเคราะห์และนำเสนอความแปรปรวนของค่าใช้จ่าย
 • การควบคุมต้นทุนโดยการส่งเสริมการลงทุนของ BOI
 • ตรวจสอบรายงานต้นทุน account reconciliation ทั้งหมด
 • ทบทวนรายงานจากผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนส่งไปยังผู้จัดการ
 • ตรวจสอบสถานะกำไรของบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 35-43 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปสาขาบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้าน Cost Accounting ในธุรกิจการผลิตรถยนต์เป็นเวลา 8 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในระดับหัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงิน
 • มีประสบการณ์การทำงานด้านระบบ ERP มาก่อน (BPCS, SAP, ฯลฯ )
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • การแก้ปัญหาและทักษะการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม
 • ความประพฤติเป็นมืออาชีพทและมีมาตรฐานทางจริยธรรมสูง

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

14.QA Engineer / Senior Engineer (Customer Quality and Warranty Product) จำนวน 3 อัตรา

รายละเอียดของงาน

Customer Quality 2 อัตรา

 • เป็นสมาชิกทีม APQP และติดต่อรับ requirement ของลูกค้าให้กับทีม
 • ดำเนินการตรวจสอบกระบวนการลงนาม (PSO) สำหรับโครงการใหม่และการเปลี่ยนแปลงใด ๆ
 • นำทีมเตรียม PPAP และส่งมอบให้กับลูกค้าเพื่อขออนุมัติ
 • สนับสนุนการตรวจสอบของลูกค้าสำหรับการผลิตทั้งแบบใหม่และเฟสการผลิตจำนวนมาก
 • เป็นช่องทางสำหรับให้ลูกค้าติดต่อ request และ quality claim
 • ติดตามการวิเคราะห์ต้นต่อเพื่อหาสาเหตุและการตอบโต้กับทีม และส่งให้ลูกค้า
 • ติดตามและตรวจสอบประสิทธิภาพของโรงงานสำหรับลูกค้าทุกคน

Warranty Product 1 อัตรา

 • ดำเนินการรับประกันสินค้าวิเคราะห์รถยนต์ OEM ทั้งหมด
 • รายงานการรับประกันสินค้าจากยานยนต์
 • รวบรวมและแจกจ่ายข้อมูลเพื่อรายงานคุณภาพและรายงานการรับประกันคุณภาพประจำเดือน
 • ทำหน้าที่อื่น ๆ ในการสนับสนุน warranty product
 • สนับสนุนและดูแลทีมงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 24 – 34 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลหการ, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 – 8 ปีในด้านการประกันคุณภาพหรือการรับประกันสินค้าในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์
 • มีความรู้ด้าน PPAP, GD & T, ISO / TS 16949: 2002, ระบบการจัดการคุณภาพ
 • มีทักษะในการวิเคราะห์และสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
 • ทักษะภาษาอังกฤษดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

15. Production System Improvement Engineer จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

รับผิดชอบในการจัดตั้งและปรับปรุงระบบการผลิตเพื่อสนับสนุนกิจกรรมของร้านค้าที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

 • เป็นผู้ประสานงานในระบบการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย
 • ข้อกำหนดมาตรฐาน Work flow และฝึกอบรมพนักงานที่เกี่ยวข้อง
 • สนับสนุนการดำเนินงานของ shopfloor เพื่อแก้ไขปัญหาและปรับปรุงระบบที่เกี่ยวข้อง
 • ตั้งค่าและบำรุงรักษา parameters in BPCSB ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ระบบการผลิต

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 24 – 28 ปี
 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 2 ปีในการใช้ระบบการผลิต TPS ระบบ Lean หรือ Project Management
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถระดับ Advance ในการใช้ Microsoft office (VB .net)

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

16.หัวหน้าทีมคลังสินค้าและจัดส่ง (Logistics Team Leader) จำนวน  1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ควบคุมการรับ การจัดเก็บ และการจ่ายสินค้า
 • ดูแลจัดการพื้นที่คลังสินค้าให้เรียบร้อย
 • ควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามกฏและระเบียบของบริษัท
 • ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 26 – 33 ปี
 • จบการศึกษาระดับ ปวส. สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์เป็นหัวหน้างานส่วนงานคลังสินค้าและจัดส่ง ในอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์อย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้เกี่ยวกับ FIFO, ISO, QCC, 5S, Kaizen ฯลฯ
 • สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้
 • มีภาวะผู้นำ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาและทำงานเป็นกะได้

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

17. IT Senior Specialist จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • พัฒนาโปรแกรมสนับสนุนคลังข้อมูล ETL, Analysis Report (BI), ปรับแต่งซอฟต์แวร์ที่มีอยู่
 • ทำการทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อให้แน่ใจว่าการ coding ถูกต้อง ทำการ debugging กับ fixing error ที่เกิดขึ้นในการ testing ซอฟต์แวร์ ให้ระบบครอบคลุม requirement  และทำการฝึกอบรมผู้ใช้ในการใช้งานระบบใหม่
 • ช่วยในการสร้างระบบและออกแบบ specifications และการใช้งานระบบ สำหรับการพัฒนาใหม่ทั้งหมด
 • ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมตามความต้องการจากผู้ใช้บนเว็บแพลตฟอร์ม
 • ใช้งานและสนับสนุนการเขียนโปรแกรม database ในระดับสูง, Data Warehouse, ETL, SSIS
 • ใช้และสนับสนุนระบบ: Internet of Thing (IoT), Business Intelligence, Analysis Report

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขา Computer Science, Computer Engineering หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ในการเขียนเว็บโปรแกรมมิ่งด้วยภาษา C # .NET / VB.NET, SQL Server, Crystal Report
 • มีประสบการณ์ด้าน Business Object ของ SAP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้งาน MS Visual Studio 2015, SQL Management Studio, Crystal Report 2013, SAP BI/BPC, K2 Workflow

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

18. QA Engineer (In-process Quality) จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

 • ดำเนินการ process patrol เป็นระยะตามแผน
 • หัวหน้าทีมด้านการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพ
 • ดำเนินการ MSA สำหรับระบบการวัดแบบใหม่และการวัดประจำปี
 • สรุปสถานะ 8D ทุกสัปดาห์
 • สรุปผล process patrol และสถานะเป็นประจำทุกสัปดาห์
 • สรุปรายงานประจำเดือนด้านคุณภาพและประสิทธิภาพภายในองค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ 25 – 30 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโลหการ, วิศวกรเครื่องกล, วิศวกรอุตสาหการ, วิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในด้านการประกันคุณภาพการควบคุมคุณภาพในการผลิต
 • มีความรู้ใน PPAP, GD & T และ IATF16949
 • ทักษะการวิเคราะห์ที่ดีเยี่ยม
 • ทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

19. ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Section Manager จำนวน 1 อัตรา

รายละเอียดของงาน

มีส่วนร่วมในส่วน HRM และ HRD รวมทั้งการสรรหาการฝึกอบรมการพัฒนาสายงาน การชดเชย ผลประโยชน์ การรักษาและเพิ่มทรัพยากรบุคคลขององค์กรโดยการวางแผนการดำเนินการและการประเมินผล
HRM function

 • จัดการการวางแผนกำลังคนระบบสรรหาบุคลากรและกระบวนการต่างๆ
 • จัดการการดำเนินการชดเชย ผลประโยชน์ และนโยบาย
 • ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • จัดการและจัดทำงบประมาณ

HRD function

 • จัดการแผนการฝึกอบรมและพัฒนาตามเป้าหมายขององค์กร
 • จัดการและพัฒนางานส่วนแผนสืบทอดและทำโปรแกรมการจัดการความสามารถ
 • สร้างโปรแกรมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีหรือปริญญาโทสาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ / การพัฒนาทรัพยากรบุคคลหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้าน HRM, HRD, Training หรือสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 7 ปี
 • มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการอย่างน้อย 5 ปี
 • ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถทำงานหลายงานได้
 • ทักษะการวิเคราะห์และการแก้ปัญหาที่ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

20. Production Group Leader (Assembly line / Machining line) จำนวน 3 อันตรา

รายละเอียดของงาน

เตรียมผู้ปฏิบัติงานเครื่องจักรวัสดุและการควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิต

 • จัดเตรียมผู้ปฏิบัติงาน (กำลังคน) ตามแผนแม่บท
 • ประสานงานกับวิศวกรรมการบำรุงรักษาและการผลิตเกี่ยวกับการเตรียมเครื่องจักร
 • จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ
 • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต
 • แก้ปัญหาในกระบวนการ
 • สนับสนุนและดูแลทีมและผู้ใต้บังคับบัญชา
 • ควบคุมและติดตามผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของ บริษัท กฎระเบียบ
 • สนับสนุนและสนับสนุน TPM, Kaizen, 5S, QCC Activity

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุระหว่าง 30 – 35 ปี
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรรมเครื่องกลหรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการผลิตในธุรกิจผลิตยานยนต์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ในการควบคุมดูแลทีมงานฝ่ายผลิตอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความรู้ความสามารถด้านการบริหารการผลิตเทคนิคการผลิตอุปกรณ์เครื่องมือ
 • มีความรู้ในแนวคิดการผลิตแบบ Lean, ISO / TS 16949, Kaizen และ TPM
 • การแก้ปัญหาและการวิเคราะห์ทักษะที่ดีเยี่ยม
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

วิธีสมัคร

ส่งเรซูเม่ฉบับเต็ม (เฉพาะรูปแบบ word หรือ PDF เท่านั้น) โดยใส่รายละเอียดเงินเดือนปัจจุบันและเงินเดือนที่คาดหวังไว้ด้วย

Email สำหรับสมัครงาน : [email protected]

สมัครผ่าน Jobthai คลิกตรงนี้

 

ติดต่อ

HR & GA Department
MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA Co., Ltd.
Amata Nakorn Industrial Estate Phase 8
700/803 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง
จังหวัดชลบุรี 20160
โทร : 038-932-800 ต่อ 2804
แฟกซ์ : 038-932-849

Facebook Comments
Loading...
Load More Related Articles
Load More By เพจนี้ มีให้แชร์
Load More In ข่าว

Check Also

เตรียมตัวรับทรัพย์ 4 ราศี ดวงมาแรงรับสงกรานต์ จะมีโชคลาภต้อนรับปีใหม่ไทย

ใกล้ช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ไทยเข้าไปทุกที หลายคนคงเตรี … …